Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

За статтею 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти мають формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність, оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу. Всеукраїнський ліцей “ЯСНО” прагне забезпечити максимальну прозорість у своїй діяльності. Ми вважаємо, що наші учні та їх батьки мають право на повну інформацію про наш заклад.
Статут Закладу освітиСтатут Закладу освіти розміщено у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) за кодом доступу 244391512040.
Ліцензія на провадження освітньої діяльностіЛіцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти - Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації від 05.05.2023 року № 198 Термін дії ліцензії - безстроковийЛіцензований обсяг - не обмежений
Документи щодо організації освітнього процесу в 2023/2024 навчальному роціОсвітня програмаПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освітиСтруктура та органи управління Закладу освіти
Кадровий склад Закладу освіти згідно з ліцензійними умовамиВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого Засновником.Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Закладу освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.
Територія обслуговування, закріплена за Закладом освіти його ЗасновникомВідповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про повну загальну середню освіту" територія обслуговування не закріплюється за приватними закладами освіти. Також, відповідно до пункту 5.5. Статуту Закладу освіти здобуття загальної середньої освіти в Закладі освіти не обмежується віком; учні зараховуються до Закладу освіти незалежно від місця проживання.
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освітиЗгідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою» у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено інформаційну систему управління освітою, де розміщено інформацію щодо ліцензованого обсягу та кількості осіб, які навчаються у Закладі освіти.
Мова (мови) освітнього процесуВідповідно до статті 7 Закону України "Про освіту", статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова.
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)Інформацію щодо наявності вакантних посад розміщено у розділі «Вакансії» на сайті Закладу освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.
Правила зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освітиПорядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Всеукраїнського ліцею "ЯСНО" розроблено відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/320161, Статуту Закладу освіти.
Розмір плати за навчання здобувачів освітиРозмір плати за навчання розміщено у розділі "Ціни та знижки" на сайті Закладу освіти.
Публічні кошти закладу освітиЗаклади освіти не отримує публічні кошти, тому кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством не оприлюднюється.